ادعای منتقدانه و علاقمندی طرفداران سریال علمی تخیلی فرینج در 13 قسمت فصل 5 به انتها می رسد، در 28 سپتامبر در شبکه فاکس شاهد آغاز فصل پایانی سری خواهیم بود. تعهد برای ارائه یک اوج و نتیجه گیری رضایت بخش، اتفاقاتی که در سال 2036 زمانیکه تماشاگرها با قوانین ظالمانه شان می آیند که بر زمین سلطنت کنند. ایستادگی نهایی تیم فرینج برای یکدیگردر آمادگی برای نبرد و محافظت از دنیا همه
آنچه را که نیاز است برآورده خواهد کرد.


شبکه فاکس با نویسنده و کارگردان و تهیه کننده اجرایی فرینج J.H. Wymanدر مورد سیر داستانی سریال و یک پایان کاملصحبت کرد. اینکه چه چیزی را در سال 2036 برای فصل پایانی درنظر دارد، تاثیراتکهربا بر تیمفرینج وقتی که آنها دوباره بیدار می شوند چیست ، در مورد والتر کهآیا گاو جدیدی در سال 2036 برای خود دست و پا خواهد کرد، چطور الیویا در داستان اکنونجا می افتد، طرفداران دوباره به هم رسیدن الیویا و پیتر را می توانند انتظار داشتهباشند یا نه، چقدرطول می کشد تا مخاطبان جواب سوالاتشان را در مورد دخترالیویا وپیتر بدست بیاورند و تحت تاثیر کار وایمن در سریال قرار بگیرند! پاسخهایی که وایمندراین باره داده است:
برای طرفداران سریال که نزدیک به 4 سال همراه بوده اند، آیا صحنهای در فصل پایانی برای آنها وجود دارد که بگویند:"آها" (یعنی من اینصحنه را دیده بودم)
وایمن:بله، قسمت دیگر این چالش یادآوری چیزهایی است که فراموش شده اندو ممکن است حتی شما آنها را فراموش نکرده باشید دوباره بازبینی آنها و تماشای سریال که احساسات را تحریک میکند در پروژه وجود دارد. این واقعا بخش بزرگی از چیزیاست که من به مخاطبان اطمینان میدهم که خواهند گفت:" اوه، خدای من، من فکرمیکردم که آنها این را فراموش کرده اند، اما اینطور نیست." از این صحنه هابسیار خواهیم داشت. و امیدوارم یکی از آنها بطور خاص ضربه شدیدی باشد.آیا سریال واقعا به پایان خواهد رسید یا قصد دارید که پایانی ادامه داررا برایش در نظر بگیرید؟
وایمن: من به پایان دنباله دار، علاقه ای ندارم. این موضوع فقط باعثناامیدی من خواهد بود و مرا راضی نخواهد کرد. چیزی که در فرینج واقعا جذاب است و یکی ازچیزهایی است که من بدرستی آنرا انجام خواهم داد،مسیری است که برای بازگویی داستان درهر فصل انتخاب میکنیم. ماجرایی داستان تمام و شروع یک بخش جدید.این به ما اجازه میدهد که واقعا داستان را به پایان ببریم. اگر ما واقعا بخواهیم، می توانیم پایانداستان را ناتمام بگذاریم. این یکی از مسائلی که فرینج در آن ایده کم نمی آورد.نقاط عطف بسیاری در فرینج وجود دارد که ما از آنها می توانیم استفاده کنیم و درموردش فکر کنیم. من اصلا نمیخواهم بیننده را به سمت یک حقه دوست داشتنی هدایت کنم.من می خواهم به آنها پاداش بدهم. من صادقانه و خالصانه احساس می کنم که بیشترطرفداران چیزی می خواهند که من حتی ندیدهام، بنابراین من فقط می خواهم مطمئن شوم که از تمام بافتهای بدنم برای ارائه برایآنها استفاده می کنم چیزی که فکر می کنم میتواند برای وفاداری آنها رضایت بخش باشد.


آیا شما در پایان فصل اگر مجبور باشید دنیا را نجات خواهید داد؟
وایمن: یک قهرمان اگر برای هدفش سفر نکند قهرمان نیست. به نظرم شما قصددارید معنای نجات دنیا را دوباره بازخوانی کنید و من فکر میکنم که شما با شرط نجاتدنیا راضی خواهید بود. این همه آن چیزی است که من درباره آن میتوانم بازگو کنم.


آیا والتر در سال 2036 گاو جدیدی خواهد داشت؟
وایمن: گاو برای پیشبرد مسیری است که باعث سرگرمی افراد می شود. اینگاو بخش بزرگی ازسریال ماست و او آنجا خواهد بود.


آیا شما قصد دارید از صحنه های فیلمبرداری شده چیزی نشان دهید، یعنیشما پیش نمایشی آماده برای نشان دادن در شبکه دارید که نشان دهد شما قصد دارید درفصل 5 چه کاری انجام دهید؟
وایمن: من به معنای واقعی کلمه آن را در 5 دقیقه نوشتم، تا از آنفیلمبرداری کنیم. همه چیزهایی که قصد داریم در سریال نشان دهیم و سعی در نشان دادنذهنیت Kevin [Reilly] . این ایده ها در چند مسیر شکل یا روش نمایشداده خواهند شد ، آما آنها دوباره فیلمبرداری خواهند شد. مفاهیم درون این پیشنمایش ها هسنتد. قرار است ما در سال 2036 باشیم و قرار است شما این هسته ی جدید راببینید. خانواده ای که واقعا از هم پاشیده و سعی می کنند که در کنار هم بمانند.این چیزی است که من می خواهم روی آن تمرکز کنم. قرار است شما با این روش پیشبروید. سورپرایزهای زیادی وجود دارد. مطمئنم که برخی از تماشاگران واقعا عاشق اینصحنه های علمی خواهند شد.گزارشهای مختلفی در مورد افرادی که این علوم را در دبیرستانها تدریس میکنند وجود دارد و هرچیزی که کودکان را آموزش دهد هیجان انگیز است.. اماواقعااینطور نیست. همه آزمایشات فقط استعاره ای برای سختی در زندگی بودند که شمامجبورید فکر آنها را از ذهنتان بیرون کنید. زمانیکه ممکن است راه حلی برای آن وجودداشته باشد؛شما می توانید در موردش فکر کنید. بنابراین همه ی امید و سعی من اینست که چیزهای خوب را در دنیا قرار دهم زیرا من فکر میکنم که زمان تفکر واقعی است و مهم است که هرکسی که می تواند سریال ما را تماشا کند بگوید:"واو... من حس خوبی دارم. من می توانم این موضوع را برای شما توضیح دهم. برای من خیلی سخت است. من 2 شغل دارم. همسری دارم که حضور ندارد. فرزندی دارم که گوش نمیدهد. من همه این چیزهای وحشتناک را در زندگی ام دارم که واقعا سخت هستند و واقعیت دارند. اما من فقط عاشق تماشای این سریال هستم چون امیدوار می کند که همه چیز روبراه خواهد شد." بعنوان یک هنرمند، این چیزی است که من میخواهم بیان کنم.الیویا چگونه با داستان خودش در رفتن به آینده هماهنگ خواهد شد؟

وایمن: بیایید فقط بگوییم که تیم فرینج2 واقعی است و واقعا مهم است.شما گرفتاریهای آنا(الیویا) را در مسیرهایی بسیار ویژه و منحصربفرد خواهید دید.فقط 13 قسمت داریم. اگر فصل 2 یا 3 بود، من میتوانستم در مورد آن بیشتر توضیح دهم.این فقط برای اینست که من میخواهم هرکسی واقعا از این 13 قسمت لذت ببرد واشکار شدناسرار را شاهد باشد. در گذشته و حالبماند. این هدیه من است. من میخواهم نامه های دوستانه مردم را داشته باشم تا دراین سریالسرمایه گذاری کنم. اگر من بگویم دیگر مهیج نخواهد بود.آیا بازیگر یا عواملی جدید یا یک بازیگر مهمان مهم در این فصل خواهیمداشت؟
وایمن: چند بازیگر مهمان عالی خواهیم داشت. بسیاری از افرادی که قراراست در این فصل بازی کنند آماده اند و گفته اند که دوست دارند که درفرینج بازیکنند. بنابراین من سعی میکنم که راهی بیابم که این افراد را بیاورم در سریال و آنهارا قسمتی از نمایشنامه کنم. به نظرم واقعا سرگرم کننده خواهد بود که اینکار را بدونتبلیغات انجام دهم. و مردم میگویند:" آره؟ این خودش است!" بعضی چیزها بسیار معنی دار هستند وقتی کهشما میتوانید بگویید:" اوه، خدای من، باورم نمیشود که آنها در این سریالهستند!" بنابراین من در این مورد توضیح نمیدهم.آیا شما قصد دارید که رابطه بین دو دنیا را پایان دهید؟
وایمن: بسیار جالب است چون، وقتی که سرو کله ی دنیای دیگر پیدا می شودو درک می شود؛ من فقط گوش می دهم:" این کار را نکن! این اشتباه بزرگیست! مردمشخصیتهای شما را دوست دارند. چرا می خواهید شخصیتهای جدید را وارد داستانکنید." و من میگفتم:" نه، ما می توانیم این کار را بکنیم! من سرمایهگذاری می کنم. چرا آنها را وارد داستان نکنیم؟" بنابراین این فوق العاده استکه بینندگان بعضی چیزها را خیلی عمیق حس می کنند در مورد دنیای دیگر. اما من ازآنها برای نتایج ویژه در جهت موضوعی که میخواهم بگویم استفاده می کنم. انتخابی که ما میکنیم، ایجاد چیزهای جدید است و شما فقط یک انتخاب دارید و آن دورشدن از یک زندگیجدید است. روی همین موضوع تمرکز کنید " محو شدن" ، یک دستکاری است.دومین بار که من نوشتم، " محو شدن" من آنرا دستکاری کردم و سعی کردمچیزهایی را بگویم و از این داستان فوق العاده و نمایشنامه برای بازی این بازیگراناستفاده کنم . نقشه ای داریم برای نتیجهای که می خواهیم به آن برسیم. و آن بسیار مهم خواهد شد. بخشی از چیزیست که همیشهتغییر می کند. حالا من میدانم که ، بازی برای فاکتوری در سریال از راهی متفاوت برایمردم بسیار مهم است. شما ممکن است غافلگیر شوید. شما نمیدانید. شما مجبورید آنراببینید.

برنامه یا فیلمی وجود دارد که بر کار شما در فرینج تاثیر گذاشته باشد؟
وایمن: Blade Runner یکی از فیلمهای موردعلاقهمن است. اما چیزهای بسیاری که روی من تاثیر گذاشته اند موضوعات علمی نبودند آنهافقط سریالهای درام خوبی بوده اند. من با فیلمهای فرانسوی بسیاری بزرگ شده ام. منعاشق The English Patient هستم و فیلمهایی که بسیاررمانتیک و واقعی هستند و پیام مثبتی همراه خود دارند.


آیا سفر در زمان در مسیری کهشما کارتان را انجام می دهید معرفی شده است ، داستان ایجاد وظیفه ای غیرقابل توضیحیا پیچیده برای شما بوده است ؟
وایمن: نه، یکبار ما فکر کردیم:" جذابترین مسیری است که مابتوانیم بگوییم این داستان خوب است چیست و ما می خواهیم چه کاری انجام دهیم؟" خلاصه چیزی را که می خواستیم آماده کردیم، چیزی که برای تصورکردن بسیار ساده بود و ما میخواستیم آن را انجام دهیم. داستانسفر در زمان چیزی سنتی نبود. کسی ماشین زمانی نداشت. با سفر در کهربا و بیدار شدندر آینده فرق داشت . ما عاشق این ایده هستیم که تیم فرینج از گذشته می آیند و دنیارا نجات می دهند .


تاثیرات باقی مانده از کهربا بر تیم فرینج


چیست؟


وایمن: بعضی موارد جذاب وجود دارد که ما از قبل در مورد کهربا تعریفکرده ایم. در تمام این سالها، شما آخرین تفکرتان را در ذهنتان دارید، بنابراین میتواند مربوط باشد. وقتی که در کهربا هستید، شما به چه چیزی فکر میکنید ؟ اینتاثیرات باقی مانده کهربا در مسیرهای مختلف است. شما بعضی از آنها را خواهید دید.آنها عمیق هستند. اگر شما در کهربا هستید و کسی شما را هل بدهد و بگیرد، شما نابودخواهید شد، ممکن است به میلیونها تکه تقسیم شوید و دوباره تکه های شما به هم پیوندبخورد. اساسا شبیه به انجماد خشک است.


در سال 2036 سالی که فصل پایانی شماست چه چیزی دارید؟
وایمن: ما فقط تصوری از یک سال خوب برای بخش فرینج

داریم. برای یک زنکه زندگیش را اختصاص داده برای یافتن والدینش که ممکن است مرده باشند، چقدرمیتواند جذاب باشد؟ او نقش خود را باور کرده است که والدینش مبارزان مشهور فرینجهستند که فقط ناپدید شده اند. برخی افراد می گویند که آنها در پرو هستند و برخیدیگر میگویند که آنها مرده اند.من واقعا عاشق این مفهوم کلی هستم همانطور که همه ما می دانیم. ما فقطدر مورد زمانِ درست می اندیشیم چون او ممکن است به اندازه کافی بزرگ شده باشد که تغییربزرگی در زندگی خودش ایجاد کند با تبدیل شدن یک مامور بخش فرینج . کارکردن برایزیرزمین. گذشته او برای ما جالب بود. چه اتفاقی برای او افتاده است؟ او به کجا میرود؟ چه کسی او را منصوب کرده است؟ کی او تصمیم گرفت که در بخش فرینج باشد؟ آیافقط وسیله ای برای یافتن والدینش است؟ همه این سوالات واقعا جالب هستند و ما را بهسمت نقطه نظرات پیش می برند.


آیا به این سوالات کاملا پاسخ داده خواهد شد؟ یا توضیح کوتاهی در مورداین سوالات خواهیم دانست؟؟
وایمن: شما در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده است و خیلی بیشتر از آنچهکه گفته شد خواهید دانست. وقتی شما وارد می شوید ما شما را در محلی که میخواهیدمستقر خواهیم کرد. :" اوه، من می دانم چه اتفاقی افتاده است. من می دانم کهقبلا چه شده است." من هیچ کلکینخواهم زد. من علاقمندم که درباره چیزی که ما بدست آورده ایم و خیلی ناپخته است واقعاضربه را وارد کنم. اتفاقات فرینجی را با وسواس به شما نشان دهم. من نمیخواهم آن را بسازم، بنابراین درکش سختاست. بیشتر میخواهم شبیه به این باشد که شما بگویید:" اوه، گرفتم. واقعا جالب است."


درباره دوباره بهم رسیدن پیتر و الیویا چه چیزی می توانید به مابگویید؟
وایمن: این قسمت خوبش است. من به رابطه پیتر و الیویا ایمان دارم و میخواهم مطمئن کنم که این شایسته همه مردم است که روی این رابطه سرمایه گذاری کنند.درواقع بیشتر داستان یک رابطه عاشقانه از هم گسسته است اما در مسیری جذاب. من فقطمی خواهم مردم را مطمئن کنم که بگویند:" اوه، عجب!" فکر کنم این همانچیزی است که آنها می خواهند. کلید اصلی داستان اتفاقی است که بعد از گیرافتادن آنهادر کهربا می افتد و چیزی است که اتفاق افتاده. سوالی که ممکن است مردم بپرسند وجالب است :" وقتی که آنها ناپدید می شود، چه اتفاقی برای آنها میافتد؟ آنها چطور در کهربا گرفتار می شوند؟ چطور از کهربا خلاصی می یابند؟ این برایوالتر و ویلیام بل چگونه اتفاق افتاد؟ " افراد زیادی این سوال رانمی پرسند و این برای من جالب است چون داستان عظیمی اینجا وجود دارد.


چگونه داستان کهربا به اینجا رسید؟
کهربا وجود دارد اما همه فناوری را می شناسند. سپتامبر هم فناوری را می شناسد. والتر هم همینطور. راههای زیادی برای رسیدن به آن وجود دارد. در فصل 1 هم بود؛ اما شما در مورد آن چیزی نمی دانستید. انفجاری در فصل 1 وجود داشت، وقتی که آنها سعی می کردند که الگوها را به تصویر بکشند مانند اسلحه ای به نظر می رسید و مردم فکر می کردند که آن سلاحیست مخرب، اما آن فقط کهربا بود. حالا ما توضیح می دهیم که کهربا چیست. اما من نمیتوانم اعتباری برایش قایل شوم. هیچ کس نمیتواند. ما نمیدانیم در آن زمان که کهربا بود، ما با آن چه می کردیم. آن فقط یک بازگویی از داستانی همراه با خوش شانسی را توضیح می دهد که شما می توانید با آن از گذشته به آینده سفر کنید.