کِن تِیلُر ، سفیر سابق کانادا در ایران ، با اشاره به کمرنگ بودن نقش کانادا در فیلم آرگو ، از دیدگاهی سیاسی فیلم را مورد انتقاد قرار داد . تِیلُور کسی است که در خانه اش را برای ۶ دیپلمات فراری از سفارت آمریکا باز کرد و به آنها پناه داد . او گفت که فیلم بن افلک ، کانادا را به گونه ای نظاره گر آن وقایع نشان داده و تنها از CIA چهره ای قهرمان گونه به تصویر کشیده است . او البته فیلم و کارگردانی آن را عالی می داند ولی در عین حال ، باور دارد که داستان کانادایی ها توسط آمریکایی ها دزدیده می شود . او همچنین افزود که کانادایی ها شجاع بودند . او گفت که ما بدون اینکه سوالی بپرسیم به آمریکایی ها پناه دادیم ولی در فیلم همه چیز به نام آمریکا تمام می شود . او با اشاره به صحبت های جیمی کارتر بعد از اینکه این عملیات از حالت محرمانه خارج شد گفت : ” کارتر درست گفته بود . ۹۰ درصد کانادایی ها بودند و ۱۰ درصد کار آمریکایی ها ” .
بن افلک ، کارگردان فیلم در پاسخ گفت که تصور می کرده که این موضوع حل شده است . او گفت که کار تِیلُر را تحسین می کند و او را یک قهرمان می داند و قبلا هم با او صحبت کرده و تعجب می کند که او به این انتقاد ها ادامه می دهد . پیشتر افراد دیگری هم از کشور کانادا به این فیلم خرده گرفته بودند . همچنین بریتانیایی ها نیز با این فیلم مشکل داشتند زیرا در واقعیت ، ۶ دیپلمات فراری ابتدا به به سفارت بریتانیا پناهنده شدند و بعد از چند روز به توافق رسیدند که سفارت کانادا و خانه سفیر امن ترین جای ممکن است و به خانه سفیر کانادا رفتند . این در حالی است که در فیلم گفته شد که بریتانیا آنها را قبول نکرده است . بن افلک با پذیرفتن این موضوع گفت که داستان را در اینجا تغییر داده تا سرعت بالای فیلم حفظ شود . بن افلک بار ها هم اشاره کرده است که این فیلم ، بازسازی دراماتیزه آن وقایع است . آرگو نامزد ۷ جایزه اسکار شده است و از مدعیان اصلی کسب جایزه بهترین فیلم است .

منبع:AriaMovie