یک هنرمند لهستانی با استفاده از قطعات کامپیوتری قدیمی مانند دکمه کیبورد، صفحه و فلزات مختلف تابلو نقاشی و آثار زییایی را خلق کرد.

پایگاه خبری اودیتی سنترال نوشت: "وینابیر" برای ارائه این آثار هنری خود از هنر تصویری زیبا و ساده ترین قطعات قدیمی استفاده می کند.