گردش، تفریح، مسافرت و دیدن جاذبه های طبیعی، از جمله لذت بخش ترین برنامه های زندگی است و آن را نمی توان با هیچ شادی دیگری مقایسه کرد، ضمن اینکه در این بین هستند کسانی که به رفتن به هر جایی راضی نمی شوند و تفریحشان لزوماً باید با تجربه ای تازه و متفاوت و البته هیجان انگیز و خطرناک همراه باشد. این گزارش، ویژه کسانی است که از خطر کردن لذت می برند!

کنار کروکودیل» در قفس مرگ


پرواز از فراز صخره های وحشت


قایق سواری در دامنه آبشار!


پیاده روی روی لبه های برج

فرض کنید روزی فرا برسد که علاوه بر دیدن داخل برج میلاد، بتوانید روی لبه های آن پیاده روی کنید، بدون اینکه خطر پرت شدن از ارتفاع زیاد شما را تهدید کند!

کسانی که به برج «CN در تورنتوی کانادا می روند، این فرصت را دارند که 15 متر روی لبه برج پیاده روی کنند و از دیدن چشم انداز این شهر لذت ببرند. البته آنها با طناب هایی که از قبل به خود بسته اند، تعادلشان را در طول این پیاده روی حفظ می کنند.

پرتاب به درون آتشفشان گداخته؟

شیلی: آتشفشان از جمله پدیده های منحصر به فرد طبیعی است که حتی نگاه کردن به آن هم وحشتناک به نظر می رسد و شجاعت خاصی می خواهد، اما برای کسانی هم که سرشان برای خطر کردن و ماجراجویی درد می کند، بستن یک طناب ارتجاعی به پا و پرش به سوی آتشفشان، نباید چندان خطرناک باشد! کسانی که می خواهند این پرش منحصر به فرد را تجربه کنند، باید طناب به پای خود ببندند و دقایقی بین زمین و آسمان معلق بمانند.