تهیه*کنندگان مجموعه فیلم اکشن و ماجراجویانه «جان*سخت» به صورت رسمی اعلام کردند ششمین قسمت آن را با بازی بروس ویلیس تولید خواهند کرد. موضع*گیری رسمی تهیه*کنندگان فیلم پس از آن صورت می*گیرد که در ماه*های اخیر گفته شد ویلیس دیگر با این پروژه همکاری نخواهد داشت.

در عین حال، خبر حضور بروس ویلیس در قسمت*های بعدی «جان سخت» در زمانی است که پنجمین قسمت آن، هفته آینده به روی پرده سینماها می*رود.

خود بروس ویلیس هم در یک گفت*وگوی تلویزیونی، ادامه همکاری*اش با این مجموعه فیلم و ایفای نقش جان*مک کلین را تأیید کرد.

تهیه*کنندگان «جان سخت» می*گویند این فیلم با نام و چهره بروس ویلیس شناخته شده است و فعلاً قرار نیست بازیگر دیگری جایگزین او شود.

ویلیس هم اعلام کرد تهیه*کنندگان فیلم با وی تماس گرفته و بحث درباره تولید ششمین قسمت آن را با وی شروع کرده اند.

به گفته ویلیس: «بله! «جان سخت* 6» تهیه می*شود و من دوباره در نقش جان مک*کلین افسر جان سخت و سمج نیویورکی بازی خواهم کرد.»

اما هنوز معلوم نیست آیا جان*مور کارگردان پنجمین قسمت این مجموعه فیلم ،با قسمت ششم آن هم همکاری خواهد داشت یا خیر.

تهیه*کنندگان مجموعه فیلم* «جان سخت» هنوز کارهای مربوط به نگارش فیلم*نامه را آغاز نکرده و از فیلم*نامه*نویسی برای انجام این امر، دعوت به همکاری نکرده*اند.

به همین دلیل، مشخص نیست اسکیپ وودز - که فیلم*نامه قسمت پنجم را نوشته - دوباره برای کار نوشتن فیلم*نامه قسمت ششم برمی*گردد یا نه.

قصه قسمت پنجم فیلم در کشور روسیه اتفاق می*افتد و این سئوال مطرح است که کاراکتر جای مک*کلین برای ادامه ماجراجویی*های خود در قسمت ششم ،به شهر نیویورک برمی*گردد یا خیر.

مدتی قبل در رسانه*های گروهی این بحث مطرح شد که بروس ویلیس برای بازی در نقش یک قهرمان اکشن پیر شده و تهیه*کنندگان مجموعه فیلم «جان سخت»، باید به دنبال یک بازیگر جوان به جای او بگردند.

اما به نظر می*رسد که سازندگان فیلم، این دیدگاه را قبول ندارند و هنوز معتقدند بروس ویلیس، قهرمان اکشن خوب و پولسازی برای آنهاست!

----------
منبع: فارس