Freaks and Geeks


ژانر: کمدي
سازنده: Paul Feig
کشور: آمريکا
زبان: انگليسي
شبکه پخش کننده: NBC
مدت زمان پخش: 45 دقيقه


سريال Freaks and Geeks يـک سـريال کمدي جوانانه با ريشـه هايي از درام آمريکايي است که توسط Paul Feig سـاخته شده اسـت. اولين قسـمت اين سـريال در تاريخ بيسـت و پنجم سـپتامبر سال 1999 از شـبکه NBC شـروع به پخش کرد. هجده اپيزود براي فصل اول اين سـريال سـاخته شـده بود اما تنها بعد از پخش دوازده اپيزود شبکه NBC اين سـريال را کنسـل شـده اعلام کرد در نتيجه خبري از فصل دوم براي آن نبود. اين سـريال با اين که تنها يک فصل داشـت اما به طور کلي در تاريخ سـريال هاي آمريکا جاي مخصوصي براي خود باز کرد به اين دليل که هنرپيشـگاني که امروزه هنرپيشگان درجه يک سينما و تلوزيون آمريکا به حسـاب مي آيند ( مانند James Franco و يا Jason Segel )، اسـتارت اصلي شـغلشـان را با هنرنمايي در اين سـريال زدند. داسـتان سـريال در يک دبيرسـتان رخ مي دهد جايي که دانش آموزان آن به چند دسـته تقسـيم شـدند و خود را Freaks و Geeks مي نامند که البته در کنار آن ها Weir family نيز وجود دارد.
سـريال Freaks and Geeks با وجود اينکه فقط يک فصل و هجده قسـمت داشـت، اما بين منتقدين و اهلِ سينما و تلوزيون بسـيار معروف شـد. مجله Time در يک ليست که در سـال 2007 منتشـر کرد، اين برنامه را جز 100 سـريال برتر تاريخ معرفي کرد و همچنين در ليست برترين سـريال هاي دهه رتبه سـوم را به خودش اختصاص داد. در سـال 2008 مجله Entertainment Weekly اين سـريال را در رده سـيزدهم ليسـت بهترين سريال هاي بيسـت و پنج سـال گذشـته قرار داد. در همان سـال AOL TV اين برنامه را بهترين سـريال دبيرسـتاني تاريخ معرفي کرد. در سـال 2011 TV Guide اين برنامه را در رتبه اولِ ليست 60 تايي سـريال هايي که خيلي زود کنسـل شـدند قرار داد. از افتخارات ديگر سـريال مي توان به نامزدي و يا پيروزي در مراسـمي از قبيل Emmy Award براي عناويني از قبيل Outstanding Writing for a Comedy Series و Outstanding Casting for a Comedy Series و ... اشـاره کرد.

بازيگران:
  • James Franco در نقش Daniel Desario
  • Jason Segel در نقش Nick Andopolis
  • John Francis Daley در نقش Sam Weir  • Linda Cardellini در نقش Lindsay Weir  • Busy Philipps در نقش Kim Kellyاين مطلب بصورت اختصاصي براي " انجمن تخصصي رسانه کوچک " به نگارش درآمده و هر گونه کپي برداري از آن تنها با ذکر منبع و درج لينک بلامانع مي باشد.