Friday Night Lights


ژانر: درام
سازنده: Peter Berg
کشور: آمريکا
زبان: انگليسي
شبکه پخش کننده: NBC
مدت زمان پخش: 45 دقيقه


سريال Friday Night Lights يـک سـريال درام با موضوع ورزشـي آمريکايي است که توسط Peter Berg سـاخته شده اسـت. اين سـريال بر اسـاس دو منبع سـاخته شـده است که منبع اول کتاب Friday Night Lights: A Town, a Team, and a Dream است که در سـال 1990 توسط H. G. Bissinger نوشـته شـده و منبع دوم فيلم سـينمايي Friday Night Lights اسـت که در سـال 2004 توسـط همين Peter Berg سـاخته شـده اسـت. اولين قسـمت اين برنامه در تاريخ سـوم اکتبر 2006 از شـبکه NBC شـروه به پخـش کرد. با وجود اسـتقبال خوب و نقد هاي مثبـت از سـمت منـتقدين، ريتينگ اين سـريال بسيار پايين بود و بعد از دو فصل در معرض کنـسـل شـدن قرار گرفت اما شبکه NBC براي ادامه دادن سـريال تلاش کـرد و با DirecTV براي همکاري در تهيه اين سـريال براي سـه فصـل ديگر قرارداد بسـت. لازم به ذکر اسـت تمامي قسـمت هاي اين سـريال در Texas فيلم برداري شـده اسـت. داسـتان سـريال نيز بر مبناي اتفاقاتي که در يک تيم دبيرسـتاني فوتبال آمريکايي افتاده اسـت مي گذرد.
با وجود اين که سـريال Friday Night Lights از لحاظ تعداد بيننده خيلي آمار خيره کننده اي نداشـت اما هميشـه از سمـت منتقدين نقد هاي مثـبتي دريافت کرد. سـايت رسـمي Metacritic به سـريال امتياز بسـيار خوب 78 از 100 را بر اسـاس 32 نقد انجام شـده اهدا کرد. بعد از انتشار قسـمت اول اين سـريال يکي از منتقدين مجله The New York Times در وصف آن نوشت "اگر کل فصل سـريال به قشنـگي همين فسـمت پخـش شـده باشـد، اين درامِ جوانانه مي تواند بسـيار فوق العاده باشـد، و منظور فقط در حد تلوزيون نيست، بلکه مي تواند به زيبايي يک طراحي يا يک شعر زيبا باشد". فصل اول سـريال عملکرد راضي کننده اي داشـت اما با شـروع فصل دوم از نقد هاي مثبت کم و به نقد هاي منفي افزوده شـد. مجله Los Angeles Times نوشـت که سـريال آن حس معصومانه اش را از دسـت داده اسـت. اما سـرانجام تا فصل آخر سـريال دوباره به روند موفقيت آميز خودش بازگشـت. در سـال 2013، Writers Guild of America اين سـريال را در رده بيسـت و يکمِ "101 Best Written TV Series of All Time" قرار داد. از افتخارات اين سـريال مي توان به نامزدي و پيروزي عناوين مختلف در مراسم هايي از قبيل AFI awards و Emmy Award و Television Critics Association Award و ... اشـاره کرد. سـرانجام بعد از 76 قسـمت قالب در 5 فصل اين سـريال در تاريخ نهم فبريه 2011 به اتمام رسـيد.

بازيگران:
  • Connie Britton در نقش Tami Taylor
  • Kyle Chandler در نقش Eric Taylor
  • Taylor Kitsch در نقش Tim Riggins  • Aimee Teegarden در نقش Julie Taylor  • Scott Porter در نقش Jason Streetاين مطلب بصورت اختصاصي براي " انجمن تخصصي رسانه کوچک " به نگارش درآمده و هر گونه کپي برداري از آن تنها با ذکر منبع و درج لينک بلامانع مي باشد.