Scrubs


ژانر: کمدي
سازنده: Bill Lawrence
کشور: آمريکا
زبان: انگليسي
شبکه پخش کننده: NBC
مدت زمان پخش: 20 دقيقه


سريال Scrubs يـک سـريال کمدی پزشکی آمريکايي است که توسط Bill Lawrence سـاخته شده اسـت. داسـتان اصلی سـریال راجع به زندگی کارکنان بیمارسـتان خیالی ای که در آن عمل قلب نیز تدریس می کنند می باشـد. پخش این سـریال نزدیک به 10 سـال ادامه داشـت که اولین قسـمت آن در تاریخ دوم اکتبر سال 2001 شـروع به پخش کرد. تا سـال 2008 این سـریال از شبکه NBC پخش می شـد و از این سـال تا سـال 2010 به شبکه ABC انتقال یافت. سـریال به سبک راوی دار دنبال می شـود یعنی بیشـتر داستان از زبان Zach Braff که در نقش دکتـر John Michael "J.D." Dorian حضـور دارد، بیان می شـود که البته در فصل نهم راوی داسـتان به Kerry Bishé تغییر یافت. تا فصل هشـتم تقریبا اسـم تمامی قسمت ها با کلمه My آغاز می شـود که دلیل این امر این اسـت که داستان طوری به نمایش گذاشـته شده باشد که به نظر برسـد دکتر John Michael "J.D." Dorian در حال نوشـتن خاطرات خودش اسـت. لازم به ذکر اسـت که داسـتان سـریال به طور خیلی جزیی از آموخته های دکتر Jonathan Doris در مدرسه پزشـکی Brown Medical School برگرفته شـده است زیرا او با سـازنده سـریال یعنی Bill Lawrence از جوانی دوسـت بوده اسـت.
تا فصـل هشـتم سـریال دارای هفت کاراکتر اصـلی بود که داسـتان بر روی زندگی آنها به علاوه چند شخصیت فرعی در داستـان می چرخید که این روال بسـیار موفقیت آمیز هم بود اما از فصل نهم چهار نفر از هفت نفر از نقش اصـلی خارج شـدند. شخصیت اصلی داسـتان دکتر John Michael "J.D." Dorian اسـت که داسـتان از دیدگان او گفته می شـود. او در طول سریال با دکتر Elliot Reid رابطه عاشـقانه برقرار می کند که در نهایت به ازدواج و بچه دار شـدن آنها ختم می شـود. Christopher "Chris" Duncan Turk هم بهترین دوسـت J.D اسـت که از دوران کالج با یکدیگر هم اتاقی بوده اند. شخصیت های اصلی همه به گونه ای به زندگی شخصـی یکدیگر وارد می شـوند و همین داسـتان این نه فصل را می سـازد.
انتقاد مردم و منتقدین از سـریال Scrubs تا فصل هشـتم بسـیار خوب بود اما فصل نهم سـریال به شـدت با انتقاد مواجه شـد. خیلی ها علت این افت را تغییر راوی داسـتان در این فصل دانسته اند که عملکردی نامناسب بود. سایت IGN به فصل اول سـریال امتیاز کامل 10 از 10 را اهدا کرد که بسـیار چشم گیر اسـت. Common Sense Media سـریال را به شـدت خنده دار ولی در عین حال مناسب گروه سـنی بزرگسـالان دانسـت. همچنین این سـریال در کل نامزد 17 Emmy Awards شـد. در انتها در سـال 2010 بعد از 182 قسـمت قالب در 9 فصل، شبکه ABC این سـریال را کنسـل شـده اعلام کرد.

بازيگران:
  • Zach Braff در نقش Dr. John Michael "J.D." Dorian
  • Donald Faison در نقش Dr. Christopher "Chris" Duncan Turk
  • Sarah Chalke در نقش Dr. Elliot Reid  • Christa Miller در نقش Jordan Sullivan  • Aloma Wright در نقش Laverne Robertsاين مطلب بصورت اختصاصي براي " انجمن تخصصي رسانه کوچک " به نگارش درآمده و هر گونه کپي برداري از آن تنها با ذکر منبع و درج لينک بلامانع مي باشد.