در ایالات متحده آمریکا یک فرد، سِنتی را که ارزش آن دو میلیون دلار برآورده شده است، ۴۰ سال در کشوی میزش فراموش کرد.

سکه ۵ سنتی نیکلی که صاحبش ارزش آن را ندانسته و ۴۱ سال در کشوی میزش آن را نگاهداشته بود، به عنوان گرانترین سکه جهان انتخاب شد.

سکه مذکور در سال ۱۹۱۳ ضرب شده و یادواره آزادی روی آن نقش بسته است.

پیش بینی می شود این سکه در ۲۵ آوریل در شیکاگو به قیمت ۲ و نیم میلیون دلار به فروش برسد.