کمپانی ۲۰th Century Fox تاریخ اکران دنباله ی The Wolverine رو سوم مارچ ۲۰۱۷ اعلام و David James Kelly رو مسئول نوشتنِ فیلمنامه کرد.

وی فقط فیلم کوتاه Straw Man از سال ۲۰۱۰ رو در درزومه ی خودش داره و در بازسازی فیلم Daredevil هم دستی داره…

هنوز از بازگشت هردوی James Mangold and star Hugh Jackman خبر قطعی منتشر نشده ولی باتوجه به فروش چهانی ۴۰۰ میلیونی قسمت اول دور از انتظار نخواهد بود…


منبع:خبرگزاری آریافیلم