پس از دريافت 6 جايزه اسكار، فيلم «جاذبه» همچنان با جوايز جانبي مورد تقدير قرار مي گيرد. انجمن متصديان دوربين (SCO) روز گذشته با اعطاي جايزه افتخاري اين انجمن به «پيتر تايلور» متصدي دوربين فيلم «جاذبه» از وي قدرداني كردند.

«تايلور» اين جايزه را از دستان رئيس انجمن فيلمبرداران «ريچارد كرودو» گرفت و آن را هديه اي براي تمامي عوامل فيلم «جاذبه» عنوان كرد.

از ديگر نامزدهاي دريافت اين جايزه «يان فاكس» براي فيلم «نجات آقاي بنكس»، «جفري هالي» براي فيلم «زد و بند آمريكايي»، «ژاك ژوفرت» براي فيلم «تنهاترين بازمانده» و «پي اسكات ساكاموتو» براي فيلم «روز كارگر» بودند.

اين مراسم همچنين برنامه ويژه اي براي «سارا جونز» دستيار دوربين فيلم جاذبه كه طي حادثه اي در 20 فوريه در گذشته بود، برگزار كرد و هديه افتخاري انجمن به والدين او اعطا شد.منبع: سینما خبر