قدرت «جاذبه» همچنان باقي است. پس از دريافت جايزه بهترين موسيقي «بافتا» اين فيلم موفق شد جايزه انجمن صداي سينما (CASA) را براي بهترين تركيب صدا از آن خود كند.

«جاذبه» در رقابتي با فيلمهاي «كاپيتان فيليپس»، «درون لوين ديوس»، «مرد آهني 3» و «بازمانده تنها» موفق به اخذ اين جايزه شد. فيلمهاي «جاذبه»، «كاپيتان فيليپس»، «درون لوين ديويس»، «بازمانده تنها» و «هابيت : ويراني اسماگ» از نامزدهاي مقوله بهترين تركيب صدا هستند.

فهرست كامل برگزيدگان جوايز انجمن صداي سينما (CASA)

بهترين تركيب صدا فيلم : «جاذبه»

بهترين تركيب صدا انيميشن : «فروزن»

بهترين تركيب صدا فيلم تلويزيوني : «پشت چلچراغ»

بهترين تركيب صدا مجموعه تلويزيوني يك ساعته : «بازي تخت و تاج»

بهترين تركيب صدا مجموعه تلويزيوني يك ساعت و نيم : «خانواده نوين»منبع: سینما خبر