«ام نايت شيامالان» كارگردان فيلم «حس ششم» بار ديگر از «بروس ويليس» براي بازي در پروژه جديدش دعوت كرد.

«شيا مالان» و «ويليس» كه در فيلم «حس ششم» همكاري داشته اند ، قرار است در فيلم جديد «كارگر عشق» (Labor of love) هم تيم شوند.

«كارگر عشق» داستان يك كتاب فروش در فيلا دلفيا است كه همسرش را در سانحه رانندگي از دست مي دهد و براي فراموش كردن مرگ همسرش سفري را در سراسر آمريكا آغاز مي كند.

استوديو فاكس در سال 1993 فيلمنامه اين اثر را خريداري كرد و «دنزل واشنگتن» به عنوان بازيگر نقش اصلي انتخاب شده بود ، با اين حال گذشت زمان و انتخاب شيامالان براي كارگرداني ، باعث شد «بروس ويليس» براي نقش اصلي اين فيلم انتخاب مي شود.
«كارگر عشق» در مرحله پيش توليد قرار دارد.منبع:سینماخبر