چهار سال از زماني كه استوديوي وارنر «گاي ريچي» را براي كارگرداني نسخه جديد فيلم «شاه آتور» انتخاب كرده مي گذرد و سرانجام توليد اين فيلم در 6 قسمت به كارگرداني «گاي ريچي» آغاز مي شود.

نسخه اصلي فيلمنامه به قلم «جان هاج» نوشته شده ولي زماني كه استوديو توليد پروژه «آرتور و لانسلوت» را به كارگرداني «ديويد دابكين» تأييد كرد ، فيلمنامه نيز دستخوش تغيير قرار گرفت.

با اين حال اين فيلم هرگز به مرحله توليد نرسيد چرا كه بودجه 130 ميليوني آن ، 20 ميليون بيشتر از تخمين استوديو بود. در سال 2012 نيز زمزمه هاي توليد اين فيلم به گوش رسيده ولي فقط در حد يك گزارش بود

«جابي هارولد» قرار است فيلمنامه جديد «شاه آرتور» را براي يك پروژه شش قسمتي به رشته نگارش درآورد و «گاي ريچي» ، «ليمونل ويگرم» ، «آكيوآ گلدزمن» و «توري تونل» آن را تهيه مي كنند.

«گاي ريچي» در حال حاضر كارگرداني فيلم «مردي از آنكل» را پيش رو دارد و زمان توليد پروژه «شاه آرتور» اعلام نشده است.منبع:سینماخبر