دستمزد 60 هزار دلار براي هفت ماه كار مبلغي قابل قبول براي فردي همانند يك كارمند است ، اما از استانداردهاي هاليوود بسيار فاصله دارد و در زمره دستمزدهاي خيلي كم قرار مي گيرد.

با اين حال «جوناهيل» فقط براي اين كه شانس بازي در فيلم «مارتين اسكورسيزي» يعني «گرگ وال استريت» را داشته باشد ، اين دستمزد را قبول كرده است.


او در برنامه تلويزيوني «هاوارد استون» گفت : من به فيلم «مارتين اسكورسيزي»* دعوت شده بودم و واقعا در شوك به سر مي بردم. آنها پايين ترين دستمزد را به من پيشنهاد دادند و من قبل از اين كه نظرشان را عوض كنند گفتم كجا را بايد امضا كنم. قرارداد شبانه به من فكس شد و من قبل از آن كه نظرشان تغيير كند آن را امضاء كرده و فرستادم.«هيل» ادامه داد : دستمزد 60 هزار دلاري من در جوايز انجمن بازيگران به عنوان كمترين دستمزد بازيگران معرفي شد. فيلمبرداري 7 ماه طول كشيد و من در اين مدت حاضر بودم حتي خانه ام را بفروشم تا در فيلم «مارتين» باقي بمانم. هر كاري كه توانستم انجام دادم و آن را دوباره انجام خواهم داد. چون ارزش آن را داشت. هم در فيلم اسكورسيزي بازي كردم و هم موفق به دريافت نامزدي اسكار شدم .


«جوناهيل» در فيلم «گرگ وال استريت» به كارگرداني «مارتين اسكورسيزي»* در نقش يك دلال بورس به نام «داني آزوف» بازي كرد و براي اين نقش نامزدي اسكار بهترين نقش مكمل مرد را بدست آورد. او پيش از اين براي بازي در فيلم «ماني بال» (2011) نامزد دريافت اسكار شده بود.


منبع: سینماخبر