هاروی وینستین با تولید فیلم جدیدی با بازی مریل استریپ به انتقاد از انجمن ملی تفنگداران می پردازد. این فیلم که با عنوان همسر سناتور معرفی می شود، مریل استریپ را در نقش اول دارد و به انتقاد از قانون حمل اسلحه در آمریکا که تاکنون موجب بروز چندین مورد حمله وحشیانه شده است، می پردازد.

تاکنون کارگردان و نویسنده این فیلم اعلام نشده اند. مریل استریپ در این فیلم نقش اول را ایفا می کند، او به تازگی برای بازی در فیلم آگوست نامزد جایزه اسکار بهترین نقش اول زن شده است.