ادامه ی اخبار وحواشی TCA 2014 شبکه ی CBSرسما اعلام کرد که برنامه ای برای ادامه ی سریالHostages ندارد و این سریال تمام خواهد شد.

Nina Tassler
مدیر شبکه نیز اعلام کرده که این سریال شانس خودش رو داشت تکونی به خودش بده و داستان رو جذاب تر کنه و تمدید شه ولی متاسفانه نشد و اگر در نهایت تصمیمی مبنی بر تمدیدی اون گرفته شه داستان وبازیگرانی جدید رو در اون خواهیم دید…


با ما همراه باشید شاید تصمیم عوض شد!!منبع:خبرگزاری آریافیلم