دبيرخانه آكادمي «بفتا» 2014 از پوستر اين دوره جوايز رونمايي كرد.

نامزدهاي اين دوره از جوايز «بفتا» روز 7 ژانويه اعلام شدند و فيلم «جاذبه» با 11 نامزدي اسكار ،* «12 سال بردگي»* و «زد و بند آمريكايي» با 10 نامزدي بالاترين شانس دريافت جوايز اين دوره بفتا را دارند.

برگزيدگان جوايز بفتا روز 16 فوريه در «رويال اوپرا هاوس» معرفي مي شوند.
منبع:سینما خبر