فيلم «هابيت :ويراني اسماگ» عنوان پرفروشترين فيلم سينماهاي بين الملل را بدست آورد.

دومين قسمت از فانتزي «پيتر جكسون» از اكران در 62 كشور جهان با 58 ميليون دلار عنوان پرفروشترين فيلم اين هفته سينماهاي بين الملل را بدست آورد و به مجموع فروش 527 ميليون دلار در گيشه بين الملل رسيد. با احتساب فروش 229 ميليون دلاري اين فيلم در آمريكاي شمالي ، هابيت در 3 هفته اكران به فروش 756 ميليون دلاري دست يافته است. انگلستان ، ژاپن و چين بالاترين ركورد فروش اين فيلم را داشته اند.

انيميشن «فروزن» كه عنوان پرفروشترين فيلم اين هفته سينماهاي آمريكاي شمالي را بدست آورده ، از اكران در 49 كشور جهان با تفاوتي اندك نسبت به فيلم هابيت2 و با 52 ميليون و 500 هزار دلار در جايگاه دوم قرار گرفت . مجموع فروش اين فيلم به 640 ميليون دلار رسيده است كه فاصله اندكي با كارتون (شيرشاه) ، (ديگر انيميشن ديزني) دارد.

«زندگي مرموز واكتر سيتي» با 5. 31 ميليون دلار (56 كشور) ، «47 رونين» با 5. 20 ميليون دلار (34 كشور) در رتبه هاي بعدي قرار دارند.منبع:سینماخبر