وقتي «كيسي استورم» طراح لباس فيلم «به او» (Her) به مجله پيپل گفت : قصد طراحي شلوار مردانه اي با كمر پهن براي كاراكتر اصلي اين فيلم دارد ، فكرش را هم نمي كرد كه اين مدل شلوار ، مُد سال 2014 آقايان شود.

در سال 2014 ديگر شاهد پوشيدن شلوارهاي سندبادي با فاق بلند (همانند آنچه جاستين بيبر مي پوشيد) نخواهيم بود و اينبار شلوارهاي گشادي با كمر پهن مُد سال 2014 را تشكيل خواهد داد.

«يوآكيم فونيكس» در اين فيلم به كارگرداني «اسپايك جونز» نقش مرد عاشق پيشه دهه 20 و 30 ميلادي را بازي مي كند و بدون شك لباس اين دوره نيز بايد تا حدي متفاوت باشد ولي از آنجا تاريخ تكرار مي شود ، رجوع آقايان به چنين پوششهايي نيز در سال جديد ميلادي تكرار خو اهد شد.

«كيسي استورم» كه خود اين مدل شلوار را نمي پسندد اظهار داشته كه به آقايان براي خريد اين مدل شلوار اعتماد دارد.منبع:سینماخبر