«اسكاي فال» بيست و سومين قسمت از مجموعه فيلم هاي انگليسي جيمز باند ، ركورد ديگري به دست آورد.

«اسكاي فال» پرفروشترين فيلم و فصل دوم سريال «بازي تخت و تاج» پرفروش ترين سريال در بخش شبكه خانگي انگلستان معرفي شد.
بنابر آمار بدست آمده از انجمن ويدئو انگلستان ، تمايل مخاطبان انگليسي براي استفاده از محصولات شبكه خانگي در سال 2013 افزايش داشته است و ميزان خريد محصولات شبكه خانگي در اين سال با 2. 40 درصد رشد 30 ميليارد و 730 ميليون دلار رسيده است.

محصولات شبكه خانگي به دو صورت DVD و بلوري بوده و 73 درصد محصولات اجاره اي را تشكيل مي دهد.

اين انجمن همچنين اعلام كرد ، فيلم «اسكاي فال» پرفروش ترين فيلم در بخش محصولات شبكه خانگي بوده است و پس از آن فيلمهاي «هابيت : سفر غير منتظره»*، «بي نوايان» ، «من نفرت انگيز 2» ، «گرگ و ميش : طلوع 2» ، «دانشگاه هيولاها» ، «سفر ستاره اي به تاريكي» ، «جانگو» ، «زندگي پاي» و «مرد فولادي» قرار دارند.


منبع:سینماخبر