يك قبيله بومي در آمريكا از سازندگان فيلم «خارج از كوره» شكايت كرد.

بر اين اساس ، 17 نفر از اعضاي قبيله «راما پوگ» با طرح دعوي ، سازندگان فيلم «خارج از كوره» را به ارائه اطلاعات غلط درباره مردم قبيله «راماپوگ» متهم كردند.

«كريستين بيل» و «وودي هارلسون» در اين فيلم دو نقش «راسل بيز» و «هارلن دگروت» را بازي مي كند . اسمهاي انتخاب شده از اسامي معمول در قبيله «راما پوگ» است.

با اين وجود اعضاي قبيله بر اين مدعا هستند كه اين فيلم به گونه سعي در بد جلوه دادن اهالي كوهستان «راما پوگ» را دارد. همچنين اين فيلم مردم قبيله «راما پوگ» را از اهالي سابق نيوجرسي معرفي كرده است.

«خارج از كوره» فيلمي به كارگرداني «اسكات كوپر» و بازي «فارست ويتاكر» ، «سم شپرد» ، «ويلم دافو» ، «وودي هارلسون» و «زويي سالدنا» است كه از 27 نوامبر 2013 اكران شده است.منبع:سینماخبر