فيلم تاريخي «استالينگراد» ساخته «فيودور بوندارچوك» با شكستن ركورد فروش فيلم «مرد آهني 3» ، عنوان پرفروشترين فيلم روسيه در سال 2013 را بدست آورد.

اين فيلم كه به جنگ جهاني دوم بازمي گردد در روسيه 50 ميليون و 800 هزار دلار فروش كرد و ركورد فروش 2. 42 ميليون دلاري «مرد آهني 3» را بدست آورد. «استالينگراد» از 10 اكتبر به صورت آيمكس به اكران درآمد و 13 درصد فروش گيشه سه ماه آخر سال 2013 را رقم زد. اين فيلم هچنين اولين فيلم سه بعدي روسيه محسوب مي شود.

فيلمهاي «ثور : دنياي تاريك» و «من نفرت انگيز 2» به ترتيب با 5. 35 و 6. 35 در جايگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.

«استالينگراد» با بودجه 30 ميليون دلاري توليد شده است .منبع:سینماخبر