«تيلور سويفيت» وگروه «وان دايركشن» در رأس خيرترين ستارگان سال 2013 قرار گرفت.

پايگاه رتبه سنجي (Dosom thing) در جديدترين فهرست خود براي سال 2013 فهرست ستارگاني را كه سهم بالاتري در كمك به مؤسسات خيريه د اشته اند و برنامه هاي رايگاني را براي خيريه برگزار كرده اند را معرفي كرد.

در اين فهرست 20 نفره كه (Celeb Gone Good) نام گرفته است «تيلور سويفيت» خواننده ، بازيگر و صداپيشه 24 ساله براي ششمين سال در رأس اين فهرست قرار گرفت. او نزديك به 100 هزار دلار از پول خود را به مؤسسات خيريه داده است و د ر برنامه خيريه لندن به «بون جوويي» و «پرنس ويليام» براي اجراي برنامه پيوسته بود.

«گروه وان دايركشن» سهمي از پول خود پرداخت نكرده است ولي برنامه اي كه اين گروه براي حمايت از تحقيقات سرطان شناسي موسسه خيريه سرطان شناسي برگزار كرد تا بيش از 800 هزار دلار ارزش داشت.

بيانسه ، پل واكر ، مكل مور و رايان لوئيس ، ساندرا بولاك ، كري واشنگتن ، يان سامر هالدر ، رايان سيكرست ، كري آندروود ، جنيفر لارنس ، آليشا كيز ، برايان كرانستون و آرون پل ، مايلي سايرس ، دمي لاواتو ، بليك شلتون ، ميندي كالينگ ، كوين دورانت ، كندريك لامار و جاستين بيبر فهرست 20 خير برتر چهره هاي معروف در سال 2013 هستند.منبع:سینماخبر