طپانچه «هان سولو» در فيلم «جنگ ستارگان» در يك حراجي در كاليفرنيا به قيمت 200 هزار دلار فروخته شد.

«هان سولو» با بازي «هريسون فورد» اين طپانچه را كه مدل 44- DL است در سه قسمت از فيلم «جنگ ستارگان» به همراه داشته است.

گفته مي شود ، قيمت تقريبي اين طپانچه 200 تا 300 هزار دلار تخمين زده مي شد.


منبع:سینماخبر