دبيرخانه برگزاري بيست و پنجمين دوره از جوايز «پالم اسپرينگز» از اعطاي جايزه افتخاري (Chair man) به «تام هنكس» خبر داد.

اين جايزه به منظور بازي زنده و زير پوستي «تام هنكس» و ارائه پرتره واقعي از شخصيت هاي حقيقتي روز 4 ژانويه به وي اعطا مي شود.
«تام هنكس» در سال 2013 دو فيلم «كاپيتان فيليپس» و «نجات آقاي بنكس» را داشته كه مي تواند شانس او براي دريافت اسكار بهترين بازيگري باشند.

«پالم اسپرينگز» قرار است از چهره هايي همچون «ساندرا بولاك» ، «بروس درن» ، «ماتيو مك كانايي» ، «استيومك كويين» ، «توماس نيومن» ، «لوپيتا نيونگو» ، «جوليا رابرتس» و عوامل فيلم «زد و بند آمريكايي» تقدير كند.

بيست و پنجمين دوره از جوايز پالم اسپرينگز از 3 تا 13 ژانويه برگزار مي شود.منبع:سینماخبر