«كالين فرث» و «كريستوفر مك كواير» براي فيلم «سه نفر براي كشتن» (Three to kill) قرارداد امضا كردند .

«كالين فرث» بازيگر برگزيده اسكار فيلم «سخنراني پادشاه» كه اخيرا در فيلم «خرس پادينيگتون» حضور يافته است ، در نقش اصلي فيلم «سه نفر براي كشتن» بازي مي كند.

«مك كواير» نيز با كارگرداني فيلم هاي «عمليات غير ممكن 5» ، «نابخشوده» و «استاربليزر» معرفي مي شود، قرار است سكان كارگرداني اين فيلم را بدست بگيرد.

«سه نفر براي كشتن» فيلمي پرهيجان برگرفته از كتاب «ژان پاتريك مانشت» است و درباره يك تاجر است كه شاهد يك قتل مي شود.
اين فيلم در مرحله پيش توليد قرار دارد.


منبع:سینماخبر