«تام كروز» بازيگر فيلمهاي اكشن كه اخيرا بازي در كمدي «آقاي رئيس جمهور»* (El presidente) را پذيرفته ، در نظر دارد «جك نيكولسون» را به عنوان بازيگر نقش مقابل در اين فيلم جذب كند.

«تام كروز» در اين فيلم قرار است نقش يك مأمور ويژه را بازي كند كه براي رسيدن به هدفش با يك پيرمرد الكلي كه زماني فرمانده ارتش بوده همراه مي شود. «تام كروز» اعلام كرده ، نقش پيرمرد كاملا مطابق با شخصيت نيكولسون است.

اين پروژه قرار بود سال 2010 و با كارگرداني «جي روچ» توليد شود. همچنين «رابرت داوني جي آر» از بازيگراني بود كه براي بازي در نقش مأمور ويژه ، روز شماري مي كرد ، ولي حضور او در «مرد آهني» او را از بازي در اين فيلم منع كرد.

در حال حاضر «دوگ ليمان» براي كارگرداني اين فيلم انتخاب شده است. «جس آرم استرانگ» و «دنيل جي گور» نيز فيلمنامه اين اثر را خو اهند نوشت .

گفته مي شود «كروز» و «ليمان» براي جذب «نيكولسون» به خانه اين بازيگر 76 ساله رفته اند تا از او براي همكاري دعوت كنند . «كروز» اعلام كرده ، اين فيلم بدون حضور «نيكولسون» خوب از آب در نمي آيد.


منبع:سینماخبر