نیل لیندا زوبلویس به عنوان دوشیزه زمین ۲۰۱۲ کشورآلمان انتخاب شد . مراسم رسمی ۲۰۱۲ دوشیزه زمین ۲۲ نوامبر در کاخ ورسای در آلابنگ مونتینولوپا سیتی در فیلیپین برگزار می شود.
سال پیش مانو ولکمر از آلمان به این مراسم راه یافت . نل لیندا ۱۹ ساله است قدش ۱۷۴ سانتی متر و وزنش ۶۳ کیلوگرم است و در Bunde متولد شده است.