پس از مبارزات طولاني «ادريس البا» در فيلمهاي (Lu ther) و «ماندلا» ، اين ستاره سياه پوست اين بار در فيلم «روز باسيل» (Bastille Day) بازي خواهد كرد.

«روز باسيل» درامي پرهيجان است كه «اندرو بالدوين» فيلمنامه آن را نوشته است. فيلم درباره يك مأمور ويژه دولت آمريكا است كه براي رهايي از شرمساري ناشي از حمله يك نوجوان به مترو پاريس مجبور به ربودن او مي شود . اين در حاليست كه حملات متعدد پس از ربودن پس ادامه مي يابد.

«البا» اخيرا در فيلمهاي «حاشيه آرام» ، «ثور 2» و «پرامتئوس» روي پرده رفته و به زودي در فيلم «روز باسيل» مقابل دوربين مي رود.


منبع:سینماخبر