«تام هاردي» براي بازي در نقش «جان كانر» فيلم «ترميناتور 5» وارد مذاكره شد.

«هاردي» در فيلم «شواليه تاريكي برمي خيزد» نقش منفي «بين» را ايفا كرده است و براي بازي در نقش «جان كانر» كه «كريستين بيل» در نسخه سال 2009 «ترميناتور» در اين نقش ظاهر شده بود ، بازي خواهد كرد. هاردي در حال حاضر سه فيلم «مكس ديوانه» ، «نجات حيواني» و «كودك 44» را پيش رو دارد.

«اميليا كلارك» ، «بري لارسون» و «مارگوت روبي» از ديگر بازيگراني هستند كه براي ايفاي نقش مادر جوان «جان كانر» وارد مذاكره شده اند.

قسمت پنجم از فيلم «ترميناتور» به كارگرداني «آلن تايلور» در مرحله پيش توليد قرار دارد.


منبع:سینماخبر