جاستين لين كارگردان فيلم سريع و خشن ، كلاه كارگرداني قسمت جديد فيلم بورنرا بر سر گذاشت.

جاستين لين كارگرداني است كه 4 قسمت از فيلم سريع و خشن را كارگرداني كرده است و طي مذاكراتي با استوديو يونيورسال قرار است قسمت جديد فيلم بورن را كارگرداني كند.

اين فيلم به گونه اي ادامه ماجراجويي آرون كراس با بازي جرمي رنر است. فرانك مارشال، جفري وينر و بن اسميت نيز قسمت جديد اين فيلم را تهيه مي كنند.

قسمت جديد بورن در مرحله پيش توليد است و تاكنون نويسنده فيلمنامه معرفي نشده است.

ميراث بورن آخرين قسمت از مجموعه بورن است كه سال 2012 اكران شده و حدود 220 ميليون دلار فروش كرد.منبع:سینماخبر