«كريستين استوارت» و «جس آيزنبرگ» در دومين همكاري سينمايي ، در فيلم «فراتر از آمريكا» (American ultra) بازي مي كنند. اين زوج سينمايي كه پيش از اين در فيلم (Advanture land) در كنار هم قرار گرفته اند ، در فيلم «فراتر از آمريكا» بار ديگر هم بازي ميشوند.

«فراتر از آمريكا» فيلمي به كارگرداني «نيما نوروزي زاده» كارگردان فيلم «پروژه ايكس» است . فيلم به قلم «مكس لنديس» داستان دختر و پسر جواني است كه با درگير شدن در برخي از مسائل سياسي مورد تعقيب عوامل جاسوسي قرار مي گيرند.

«آيزنبرگ» به تازگي در فيلم «حالا مرا مي بيني» بازي كرده و به زودي با دو فيلم «دابل» و «حركت هاي شبانه» روي پرده مي رود. «استوارت» نيز براي بازي در فيلمهاي «كمپ اشعه ايكس» ، «ماريا» و «آناستازيا» انتخاب شده است.


«فراتر از آمريكا» از آوريل 2014 مقابل دوربين مي رود.منبع:سینماخبر