«ساموئل ال جكسون» بازيگر فيلم «جانگو آزاد شده» طي مذاكراتي نقش مقابل «جان كوزاك» در فيلم «تلفن» (Cell) را بدست آورد.

«جكسون» در اين فيلم نقش «تام مك كورت» يك مهندس و سرباز سابق را بازي مي كند كه به همراه «كلي ريدل» (جان كوزاك) از بوستون فرار كرده اند تا درگير پالسهايي كه از تلفن همراه ساتع مي شود و همانند ويروس مردم را آلوده مي كند ، نشوند.

«جكسون» در حال حاضر دو پروژه «پير پسر» و روبوكاپ» را آماده اكران دارد.

«تادكيپ ويليامز» كارگرداني اين فيلم دلهره آور را بر اساس اقتباسي از كتاب «استفن كينگ» بر عهده دارد. «كينگ» همچنين با همكاري «آدام آلكا» فيلمنامه اين كتاب را به نگارش درآورده است.

تلفن نيز از ماه ژانويه 2014 مقابل دوربين مي رود.


منبع:سینماخبر